Mission, vision og værdier


 

Mission


Orø Kultur- og Forsamlingshus spiller en central rolle i at skabe et aktivt og åbent kulturmiljø på Orø i samspil med foreninger, ildsjæle og brugere. 


Huset understøtter det nære kulturliv og det sociale samvær på Orø.


Husets servicetilbud til alle borgere er først og fremmest:


  • Kulturelle arrangementer
  • Caféfunktion
  • Lokaleudlån og -udlejning til borgere og foreninger

 


Vision


Orø Kultur- og Forsamlingshus skal være et borgerhus, der bidrager væsentligt til et aktivt og levende kulturliv på Orø og skaber gode vilkår og rammer for foreninger, børn, unge, voksne og gamle – og derigennem styrker den lokale sammenhængskraft.


Orø Kultur- og Forsamlingshus skal til stadighed udvikle og modificere sig i forhold til at styrke det aktive fællesskab på Orø og imødekomme den efterspørgsel huset møder fra borgerne og foreningerne på Orø.


Orø Kultur- og Forsamlingshus drives overvejende af frivillige, der bidrager til at skaber et hus med rummelighed og mange aktiviteter der reflekterer behovet hos øens borgere.

 

 

Værdier


Ansvarlighed:
Økonomisk ansvarlighed. Foreningens ledelse udviser økonomisk ansvarlighed og påser at lovgivningen for foreningens virke overholdes. Alle – medlemmer og bestyrelsesmedlemmer – udviser ansvarlighed i forhold til foreningens aktiviteter og faciliteter. Foreningen tilstræber gennemsigtighed i alle handlinger og beslutninger.

 

Demokrati:
Foreningen er en medlemsstyret demokratisk forening, der sikrer at alle har indflydelse på anvendelsen af huset. Gennem dialog mellem bestyrelse, medlemmer og lokalsamfundet sikres foreningens målsætninger.

 

Respekt og troværdighed:
Alle med tilknytning til Orø Forsamlingshus – bestyrelse, medlemmer og brugere af huset – behandler hinanden med respekt og i en respektfuld omgangstone. Vi tager ansvar og åbner e hvert samarbejde med forventningen om troværdighed og gensidig respekt fra alle parter. Vi har respekt for diversiteten og udviser rummelighed.

 

Samarbejde:

Vi samarbejder bredt med borgere, foreninger og virksomheder på Orø, fordi det er en inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til bæredygtige resultater.

 

Frivillighed

Vi skaber rum for frivillig involvering, fordi frivillighed er drivkraften for engageret foreningsarbejde.

 

Udvikling:
Bestyrelsen og foreningens medlemmer skal i samarbejde med brugerne foretage en fremadrettet vurdering af behov og muligheder, således at der sker en løbende tilpasning af husets tilbud til øens borgere og foreninger.

.