Forsamlingshusets historie

Orø Forsamlingshus blev byggest i 1907 og  den 16/11 1907 stiftedes Orø Forsamlingshus A/S.


I 1949 overtages Orø Forsamlingshus af Orø Kommune, hvorefter det bliver udvidet og færdigombygget.


Ved kommunesammenlægningen i 1970 indlemmes Orø Sognekommune i Holbæk Kommune.


I 1994 laves en aftale og nye vedtægter for Orø Forsamlingshus, hvorved en valgt bestyrelse forestår ansvaret for driften på vegne af Holbæk Kommune.


I 2011 opsiger Holbæk Kommune aftalen om Orø Forsamlingshus med virkning fra 1/1-2012 og det årlige kommunale tilskud på ca. 80 tkr. bortfalder, sammen med den udvendige vedligeholdelsespligt.


I 2021 beslutter bestyrelsen at drive Kultur - og Forsamlingshuset videre uden forpagter.


Det har blandt andet været til gavn for øens foreningsliv, som bruger huset til møder og generalforsamlinger ligesom øens beboere bruger huset i stigende grad til private arrangementer.

Den 26/9 2013 er der stiftende generalforsamling for "Borgerforeningen Orø Forsamlingshus" med over 200 medlemmer.


I 2014 køber den nydannede Borgerforening Orø Forsamlingshus huset af Holbæk Kommune.


I perioden 2013-2016 søger bestyrelsen for "Borgerforeningen Orø Forsamlingshus” om økonomisk støtte fra NaturErhvervstyrelsen (via Småøernes Aktionsgruppe) og Ø-Støttemidler fra Landdistriktspuljen, Borgerbudgettering Holbæk Kommune, Landsbyfornyelse Holbæk Kommune, Tuborg Fondet, Sparekassen Sjælland Fonden, Lokalområdernes Udviklingspulje i Holbæk Kommune til flere projekter og får tilsagn.


Projekterne gennemføres og huset får nyt varmeanlæg, solceller på taget, tag og skråvægge varmeisoleres, nye vinduer og døre med energiruder, nye el-installationer og ny belysning, nye borde og stole i restauranten, nye borde og stole til udendørs serveringsareal, nye borde og stole i forsamlingssalen, nyt lydanlæg, projektor og lærred på trefod, trægulv i restauranten (lille sal) varmeisoleret, renoveret udhus med nye vægge og tag, samt varmeisoleret udhus. Alt træværk på huset er malet svenskrød, Nye skilte på facaden og rækværket. I alt er der investeret 1,4 mio. kr. og vi har et forsamlingshus, der er energirigtigt og meget funktionsdueligt og med en energiudgift, der er reduceret fra knap 150 tkr. pr. år til 49 tkr. pr. år.


Det delvis ny renoverede forsamlingshus åbner i 2015 med nyansat forpagter. I den følgende epriode frem til 2021 drives forsamlingshuset af skiftende forpagtere.