Om os

Foreningen Orø Forsamlingshus er ejer af Orø Forsamlinghus. Enhver med bopæl eller sommerhus på Orø kan frit melde sig ind i foreningen.


Forsamlingshuset kan dog anvendes af alle, uanset om man er medlem af foreningen eller ej. Det skal nævnes, at medlemmer får rabat ved visse af forsamlingshusets egne arrangementer.


Forsamlingshuset har en række løbende udgifter til el, varme, rengøring, forsikringer m.v. som vi skal have dækket, derfor vil det typisk være en mindre betaling forbundet med at leje sig ind i husets lokaler.


Priserne for anvendelse af husets lokaler kan du se her: