Antal besøg:
Restauranten Brug huset Borgerforeningen Indmeldelse Vedtægter
           

Borgerforeningen

En forening for alle på Orø

Borgerforeningen Orø Forsamlingshus
Brøndevej 24, 4305 Orø
E-mail: info@oroeforsamlingshus.dk
Foreningens kontonummer: 0520-0001026035

------------------------------------------------------

Referat gen.fors. 2017

Referat gen.fors. 2016

Referat gen.fors. 2015

Referat ekstraord. gen.fors. 2014

Referat gen.fors. 2014

Borgerforeningen Orø Forsamlingshus

købte Forsamlingshuset af Holbæk Kommune den 1. oktober 2014 og har siden renoveret huset for ca. kr. 1,2 millioner, der er tilvejebragt som Ø-støttemidler, midler via LAG Småøerne og midler fra Holbæk Kommune.

Ved overtagelsen havde vi en årlig udgift til olie og strøm på mellem kr. 130.000 og 150.000. Det beløb er nu reduceret til kr. ca. 50.000.

Det har vi opnået ved at isolere loft, vægge og gulve, samt etablere ny varmecentral, luft vand, og 70 solceller på tagene mod syd.

Vi har renoveret alle rum i stueetagen og isoleret 1. salen afsluttende med nye gipsplader. Udvendig har vi renoveret facaden mod Brøndevej med murer- og malerarbejde og skabt et dejligt uderum mod Brøndevej.

Målet er at skabe et kultur- og forsamlingshus der stilles til rådighed for såvel borgerne som fritidshusejerne på Orø.

------------------------------------------------------

Såfremt du ønsker yderligere information bedes du kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Foreningens bestyrelse:

 
Orø Forsamlingshus | Brøndevej 24 | 4305 Orø | Tlf. +45 22 39 53 23 | Tlf. +45 59 47 00 50