Husets historie

1907Forsamlingshuset bygges.
16/11 1907Orø Forsamlingshus A/S stiftet.
Nedlagt 15/2-1949.
15/2 1949Orø Forsamlingshus overtages af Orø Kommune. Forsamlingshuset udvidet og færdigombygget.
1/4 1970Orø Sognekommune indlemmes i Holbæk Kommune.
24/2 1994Aftale/vedtægter for Orø Forsamlingshus, hvorved en valgt bestyrelse forestår ansvaret for driften på vegne af Holbæk Kommune.
2011Holbæk Kommune opsiger aftalen om Orø Forsamlingshus med virkning fra 1/1-2012 og det årlige kommunale tilskud på ca. 80 tkr. bortfalder, sammen med den udvendige vedligeholdelsespligt.
26/9 2013Stiftende generalforsamling for "Borgerforeningen Orø Forsamlingshus" med over 200 medlemmer.
1/10 2014Den nydannede Borgerforeningen Orø Forsamlingshus køber Forsamlingshuset af Holbæk Kommune.
2013-2016Bestyrelsen for "Borgerforeningen Orø Forsamlingshus” søger de kommende år om økonomisk søtte fra NaturErhvervstyrelsen (via Småøernes Aktionsgruppe) og Ø-Støttemidler fra Landdistriktspuljen, Borgerbudgettering Holbæk Kommune, Landsbyfornyelse Holbæk Kommune, Tuborg Fondet, Sparekassen Sjælland Fonden, Lokalområdernes Udviklingspulje i Holbæk Kommune til flere projekter og får tilsagn. Projekterne gennemføres og huset får nyt varmeanlæg, solceller på taget, tag og skråvægge varmeisoleres, nye vinduer og døre med energiruder, nye el-installationer og ny belysning, nye borde og stole i restauranten, nye borde og stole til udendørs serveringsareal, nye borde og stole i forsamlingssalen, nyt lydanlæg, projektor og lærred på trefod, trægulv i restauranten (lille sal) varmeisoleret, renoveret udhus med nye vægge og tag, samt varmeisoleret udhus. Alt træværk på huset er malet svenskrød, nye skilte på facaden og rækværket. I alt er der investeret 1,4 mio. kr. og vi har et forsamlingshus, der er energirigtigt og meget funktionsdueligt og med en energiudgift, der er reduceret fra knap 150 tkr. pr. år til 49 tkr. pr. år.
1/4 2015Delvis ny renoveret forsamlingshus åbner med Simon Drost, som nyansat forpagter.
30/9 2016Simon Drost ophører som forpagter efter egen opsigelse.
1/10 2016Marianne Aabrandt Jensen er ny forpagter.
31/1 2017Marianne Aabrandt Jensen afslutter sin forpagtning efter egen opsigelse.
1/2 2017Maja Brink Borregaard er ny forpagter og det fejres med reception søndag den 5. feb. 2017.
31/10 2017Maja Brink Borregaard afslutter sin forpagtning.
1/11 2017Mette Bengtson er ny forpagter på særlige vilkår de første 2 måneder.
21/2 2018Forpagtningsaftale for 2018 indgået med Mette Bengtson.
24/2 2018Vi skifter navn til ”Foreningen Orø Forsamlingshus”.
30/9 2018Efter gensidig aftale ophører Mette Bengtsons forpagtning.
1/10 2018Foreningen Orø Forsamlingshus driver selv huset indtil ny forpagter/vicevært er fundet.
1/12 2018Forpagtningsaftale er indgået med Zuzanne Nielsen.
31/12 2019Zuzanne Nielsen er fratrådt som forpagter.
1/1 2020Driften af Orø Forsamlingshus varetages af bestyrelsen indtil en ny forpagter er ansat.

Lukket for kommentarer.