Brug huset

FORENINGER OG PRIVATE BORGERE KAN AFHOLDE MØDER ELLER FESTER I ORØ FORSAMLINGSHUS

For information og reservation kontakt forpagter Zuzanne Nielsen på tlf. 42 17 43 05 eller e-mail oroeforsamlingshus.zuzanne@gmail.com.