Antal besøg:
 

Borgerforeningen Orø Forsamlingshus

har købt Forsamlingshuset af Holbæk Kommune den 1. oktober 2014 og har siden renoveret huset for ca. kr. 1,2 millioner, der er tilvejebragt som Ø-støttemidler, midler via LAG Småøerne og midler fra Holbæk Kommune.

Ved overtagelsen havde vi en årlig udgift til olie og strøm på mellem kr. 130.000 og 150.000. Det beløb er nu reduceret til kr. ca. 50.000.

Det har vi opnået ved at isolere loft, vægge og gulve, samt etablere ny varmecentral, luft vand, og 70 solceller på tagene mod syd.

Vi har renoveret alle rum i stueetagen og isoleret 1. salen afsluttende med nye gipsplader. Udvendig har vi renoveret facaden mod Brøndevej med murer- og malerarbejde og skabt et dejligt uderum mod Brøndevej.

Målet er at skabe et kultur- og forsamlingshus der stilles til rådighed for såvel borgerne som fritidshusejerne på Orø.

Orø Forsamlingshus
 

Borgerforeningen

Bliv medlem og få indflydelse på Forsamlingshusets fremtidige udvikling. Alle med bopælsadresse eller sommerhus på Orø kan blive medlem af foreningen og forsamlingshuset.

Læs mere >>
 

Ny forpagter

Marianne Aabrandt Jensen har indgået forpagtningsaftale med bestyrelsen for Borgerforeningen Orø Forsamlingshus med virkning fra 1. oktober 2016. Allerede ved Orø pensionistforenings bankospil lørdag den 1. oktober 2016 kl. 14.00 vil Marianne være til stede.

Datoen for den officielle genåbning af forsamlingshuset vil blive offentliggjort i løbet af september 2016.

Forespørgsler om arrangementer i Forsamlingshuset i perioden efter den 1. oktober 2016 kan allerede nu rettes til forpagteren Marianne Aabrandt Jensen på ellen.marianne@hotmail.com eller på mobil 31 67 34 44.

Er der spørgsmål om Borgerforeningen Orø Forsamlingshus bedes de rettet til:
formand Ole Nielsen, ole-nielsen@live.dk eller mobil 60 49 57 51.
 
 
Orø Forsamlingshus | Brøndevej 24 | Orø | 4300 Holbæk | Tlf. +45 59 47 00 50 | info@oroeforsamlingshus.dk
Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne